OZO BOZP - OZP v PO

Rekonstrukce ZŠ T. G. Masaryka (Vila Pamela)

Rekonstrukce ZŠ T. G. Masaryka (Vila Pamela)

Předmětem rekonstrukce byla změna původního využití vily v podobě zdravotnického zařízení do školské budovy. Nově tak vznikl prostor pro dvě kmenové třídy výše zmíněné základní školy T.G.Masaryka včetně potřebného zázemí. Využití podkroví zůstává nezměněno a bude nadále sloužit jako byt pro zaměstnance školy.
Do vnějšího vzhledu stávající vily Pamely směrem do ulice nebylo v zásadě zasahováno, pouze bylo odstraněno novodobé zádveří, které nekorespondovalo s architektonickým stylem vily samotné a ani nebylo v dobrém technickém stavu. Okna, která měla nevyhovující výšky parapetu, byla doplněna o skleněná zábradlí.

Telefon