Naše služby

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Zajišťujeme pro klienty komplexní vypracování projektové dokumentace v oblasti pozemních, dopravních a inženýrských staveb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb od úvodní konzultace až po realizační projektovou dokumentaci. Navrhujeme stavební projekty tak, aby byly co nejlépe využity prostředky, dosažen záměr investora a zajištěn kvalitní časový průběh celého projektu

Stavebnictví je odvětvím, které se neustále vyvíjí, a to díky neustálému úsilí inženýrů, kteří hrají klíčovou roli při formování budoucnosti naší infrastruktury.
Inženýři ve stavebnictví nejsou pouze stavitelé; jsou to architekti budoucnosti. S využitím moderních technologií a inovativních postupů překračují hranice toho, co je možné. Jeden z klíčových prvků, kterým se inženýři ve stavebnictví zabývají, je udržitelnost.
Stavebnictví neustále hledá nové a lepší materiály pro stavbu budov a infrastruktury. Inženýři zkoumají možnosti nanotechnologií, recyklovaných materiálů a inteligentních materiálů, které dokážou reagovat na okolní podmínky. Tím se nejen zvyšuje odolnost staveb, ale také se otevírá prostor pro vytváření unikátních a esteticky působivých konstrukcí.

Klintům nabízíme následující služby

 • studie proveditelnosti investičních záměrů
 • zpracování rozpočtů a výkazů výměr, kontrola množství jednotek a použitých technologií
 • organizací výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhodnocování nabídek zhotovitelů
 • vypracování harmonogramu výstavby včetně kontrolního a zkušebního plánu
 • kontrola dodržování pravidel BOZP a PO zhotovitele
 • kontrola a koordinace klientských změn při výstavbě bytových domů
 • expertními posudky na vady staveb
 • pasport staveb a bytů vč. fotografického a jiných monitoringů (novostaveb i provozovaných objektů)
 • zpracování podkladů pro prohlášení vlastníka
 • kontrolou projektové dokumentace
 • poradenství při výstavbě průmyslových podlah průmyslových objektů
Telefon