Naše služby

Odborně způsobilá osoba (OZO) v požární ochraně

Odborně způsobilá osoba (OZO) v požární ochraně

Zajištění požární ochrany patří do souboru ostatních povinností v oblasti BOZP. Týká se úplně všech podnikatelských subjektů, tzn. právnických i fyzických podnikajících osob (OSVČ). Povinnosti na úseku požární ochrany bude mít každý podnikatel rozdílné podle toho, jak moc nebezpečná je jeho činnost z hlediska míry nebezpečí požáru.

Obsah základních povinností v oblasti požární ochrany je stanoven zejména v §5 a §6 zákona o požární ochraně, ve vazbě na dokumentaci PO se jedná zejména:

  1.  Začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí (začlenění podnikatelské činnosti podle požárního nebezpečí).
  2. Vedení a pravidelná aktualizace dokumentace PO (při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím).
  3. Vedení požární knihy.
  4. Vypracování požárních poplachových směrnic.
  5. Provádění preventivních požárních hlídek.
  6. Revize prostředků požární ochrany.
  7. Školení zaměstnanců v požární ochraně.

Začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí
Další povinností každého podnikatele a firmy, nevyjímaje živnostníků (OSVČ), je zpracovat začlenění do jedné ze tří kategorií činností podle míry požárního nebezpečí. Díky tomuto začlenění zjistíte, jaké máte v oblasti PO skutečné povinnosti, a to včetně požadavků na dokumentaci požární ochrany.

Kategorie požárního nebezpečí
s vysokým požárním nebezpečím
se zvýšeným požárním nebezpečím
bez zvýšeného požárního nebezpečí

Zákonný požadavek
Povinnost zpracovat začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí nařizuje § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Kdo zpracovává
Začlenění do kategorie činností podle míry nebezpečí musí zpracovávat podle příslušných právních předpisů technik požární ochrany nebo OZO PO.

Telefon