Koordinátor BOZP

Stavební úpravy objektu náměstí Komenského č. p. 536

Stavební úpravy objektu náměstí Komenského č. p. 536

Předmětem projektu je rekonstrukce Komenského náměstí. Současný stav stavby je fyzicky dožilý. Parter, zeleň a povrchy jsou zastaralé, neudržované a využití místa neodpovídá jeho pobytovému potenciálu a soudobým potřebám obyvatel města. V rámci hlavní stavby dojde k přemístění Pomníku padlých v 1. světové válce z Mírového náměstí, umístění nového vodního prvku kašny, stožárů VO, rozšíření bezbariérového vstupu do stávajícího objektu č.p. 417, rekonstrukci prostoru před vstupem do objektu České pošty č.p. 536 a k celkové revitalizaci povrchů náměstí.

Telefon