Koordinátor BOZP

Generel nemocnice Kladno – Rekonstrukce bloku C2

Generel nemocnice Kladno – Rekonstrukce bloku C2

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce bloku C 2 v budově tzv. monobloku v areálu zadavatele. Dále bude stavba spočívat v provedení dalších stavebních prací nezbytných pro zachování provozu zdravotnického zařízení zadavatele, které budou provedeny v souvisejících budovách (blocích A, B, D a pavilonu G)

Telefon