Naše služby

Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi

Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi:
pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu (člověkodní). Příklad: stavba realizována 6 měsíců x 22 dní x 4 pracovníci (odhad průměrného počtu pracovníků vykonávající práce na stavbě denně) = 528 – je nutný koordinátor BOZP. Činnosti koordinátora pro všechny typy staveb je zajištěna odborně proškolenými pracovníky.

Odborná způsobilost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na staveništi je velmi důležitá a přináší řadu výhod. Zde jsou některé z klíčových důvodů:

  1. Prevence nehod a zranění: Koordinátor BOZP má znalosti a dovednosti potřebné k identifikaci potenciálních rizik a k jejich minimalizaci, což pomáhá předcházet pracovním úrazům a zraněním.
  2. Zajištění právních požadavků: V mnoha zemích je povinností mít na staveništi koordinátora BOZP, aby byly splněny všechny právní požadavky a normy týkající se bezpečnosti práce.
  3. Zvýšení produktivity: Bezpečné pracovní prostředí zvyšuje morálku zaměstnanců a snižuje počet pracovních výpadků způsobených úrazy, což vede k vyšší produktivitě.
  4. Ochrana majetku: Koordinátor BOZP pomáhá chránit nejen zaměstnance, ale také stavební materiál, stroje a zařízení před poškozením.
  5. Reputace společnosti: Společnost, která se zavazuje k vysokým standardům bezpečnosti, si buduje dobré jméno a je vnímána jako zodpovědný a spolehlivý partner.
  6. Finanční úspory: Snížením počtu nehod a zranění může společnost ušetřit na nákladech spojených s léčbou, odškodněním a případnými pokutami za porušení bezpečnostních předpisů.
  7. Kontinuita práce: Koordinátor BOZP pomáhá zajistit, že stavební projekty probíhají hladce a bez zbytečných přerušení způsobených bezpečnostními incidenty.
  8. Vzdělávání a školení: Koordinátor BOZP je zodpovědný za školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, což zvyšuje jejich povědomí a schopnost reagovat na potenciální rizika.

Pokud máte zájem o další informace nebo potřebujete pomoc s koordinací bezpečnosti a ochrany zdraví na vašem staveništi, neváhejte nás kontaktovat na info@mirro.cz. Jsme zde, abychom vám pomohli s vašimi potřebami v oblasti bezpečnosti práce. Máte nějaké konkrétní dotazy nebo oblasti, o kterých byste se rádi dozvěděli více? Jme Vám k dispozici i na telefonu +420 602 306 825, nebo +420 776 537 209

Telefon