Naše služby

Zkrácený technický dozor stavebníka

Zkrácený technický dozor stavebníka

Jako technický (stavební) dozor investora zajišťujeme pro své klienty nezávislou a nestrannou kontrolu napříč celým průběhem stavebního díla.

Nabídka pro stavebníky RD, ale i developerské projekty
Nabízíme službu kontroly stavby v jednotlivých výstavbových fázích. Stavební firma tak bude vědět, že se jí podívá nezávislý subjekt na její činnost po dobu výstavby. Bude mít zdvižený prst nad sebou, tedy bude vnímat, že ji bude kontrolovat odborník v dané výstavbové fázi a ne nezkušený stavebník. Může se například jednat o vyzvanou kontrolu například pouze při založení, při dané rozestavěnosti hrubé stavby či rozvodů, nebo alespoň v konečné fázi při tzv. předpřejímce před převzetím stavby, tj. soupis vad a nedodělků (tzv. VaN), tak aby přejímka byla pak rychlá a s minimem VaN.

Doporučený zkrácený výkon TDS je v 7-mi uzlových výstavbových fázích.
Tato služba je kompromisem mezi běžný výkonem technického dozoru stavebníka, který kontroluje průběžně stavbu po celou dobu výstavby a mezi extrémem, kdy stavební firmu nikdo po tuto dobu nekontroluje. Pak se na tyto stavby dostáváme na posudky, které řeší, kde se stala chyba. Někdy je složité hledání, proč a kudy zatéká do suterénu, proč praskají podlahy, proč plesniví ostění či podkroví apod. Jedná se o opravdu kompromisní řešení v dozorování dodávky stavební firmou, který ale šetří finanční prostředky při samotné realizaci na úrovni kontroly kvality stavební dodávky, ale i po ní, již tím faktem, že je stavba odborně zdokumentována (fotografie, termovizní měření a jiné kontroly) v době relaizace.

Kontrola a koordinace prováděných prací

  • kontrola kvality prováděných prací a technologií
  • kontrola projektové dokumentace (úplnost dle vyhl. č. 499/06 Sb., ekonomika řešení resp. optimalizace)
  • kontrola čerpání finančních prostředků a průběžné fakturace stavby
  • kontrola průběhu předepsaných zkoušek a měření
  • kontrola bezpečnosti práce a požární ochrany
  • kontrola ochrany životního prostředí

Zkoušení a ověřování

  • provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek
  • nezávislé rozhodčí zkoušky mezi investorem a dodavatele
  • zkoušení a kontrola materiálů za účelem zjištění shody s předepsanými požadavky stavby

Více o této službě si můžete také přečíst zde

Telefon