Technický dozor stavebníka

Zastřešení Atria D, Fakulta Stavební ČVUT

Zastřešení Atria D, Fakulta Stavební ČVUT

Projekt vestavby Atria D je v kontextu českého školství netradičním řešením otevřeného výukového prostoru, který má sloužit pro vzdělávání budoucích generací architektů a stavebních inženýrů.

Telefon