Technický dozor stavebníka

Průmyslové haly Hostivice - Supervize nad výstavbou

Průmyslové haly Hostivice - Supervize nad výstavbou

Dohled nad betonáží drátkobetonových podlah v několika halách. Bylo sledováno množství drátků v betonové směsi a průběh betonáže průmyslové podlahy. Supervize nad výstavbou průmyslových podlah v halách 3B, 2B, 3C
Investor: Segro Slought Estates Group.

Telefon