Technický dozor stavebníka

Obytný soubor na Musilech Praha Libuš

Obytný soubor na Musilech Praha Libuš

Záměrem investora je na pozemku určeném k obytné zástavbě provést výstavbu devatenácti rodinných domů včetně příjezdové komunikace. Ideou je vytvořit ucelený soubor esteticky jednotných domů v moderním a svěžím duchu, které jsou doplněny dostatečným množstvím zeleně.

Telefon