Koordinátor BOZP

Botanická Zahrada - Technické zázemí vinice

Botanická Zahrada - Technické zázemí vinice

Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem. S viničním domkem jej propojí spojovací průchody. Nacházet se v něm budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny a nový celistvější a větší konzumační prostor. To umožní pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromých akcí včetně svatebních banketů. Celý objekt bude částečně skryt pod zem a jeho hlavní pohledová část bude situována v prostoru stávající terasy. Svým vzhledem tato nová stavba nijak nenaruší charakter vinice s jejím jedinečným geniem loci, zvýší se komfort návštěvníků i personálu a dokonale naplní potenciál daného místa.

Telefon