Koordinátor BOZP

Školní sklad FLD, trafostanice

Školní sklad FLD, trafostanice

Předmětem plnění je zhotovení stavby, resp. dostavba budovy Fakulty životního prostředí. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu FŽP I. Obě budovy budou pevně propojeny dvěma spojovacími krčky. Objekt bude mít 6 podlaží - 3 nadzemní a 3 podzemní. Střecha bude plochá s intenzivním travnatým povrchem.

Telefon