Koordinátor BOZP

Centrální depozitář muzea Českého krasu

Centrální depozitář muzea Českého krasu

Místo realizace je budova čp. 1141 v ul. S. K. Neumanna 1141, Beroun, kde bude umístěn centrální depozitář MČK, v němž bude umístěno 29 podsbírek.
Nový depozitář bude v max. možné míře splňovat požadavky pro uložení a správu sbírkových předmětů Muzea. Cílem projektu je dosáhnout a naplnit zákonem definovaných norem pro péči o sbírky. Cílem projektu je tedy výrazně zlepšit ochranu sbírkových předmětů, fondů a dokumentů v oblasti preventivní konzervace – tzn. zlepšit ochranu před poškozením a účinky nevhodných mikroklimatických podmínek, před chemickými látkami, světlem, prachem, výkyvem teplot, před působením škodlivých organismů , atd.

Telefon