Koordinátor BOZP

Česká zemědělská univerzita, revitalizace auly

Česká zemědělská univerzita, revitalizace auly

Původní budova auly České zemědělské univerzity od architekta Jana Čejky již nevyhovovala z hlediska technického vybavení, dispozice ani ekonomiky provozu a prošla celkovou rekonstrukcí. Její součástí byla sanace železobetonového nosného skeletu, v budově jsou nové povrchy, podlahy, interiér a zateplený fasádní plášť s otvorovými výplněmi. Také byla vybudována přístavba před západním průčelím původního objektu, aby mohly být rozšířeny plochy návštěvnického, provozního a technického zázemí, a která prostorově reaguje na přilehlou budovu rektorátu.

Telefon